EN|SK
Eurocontrol - Logo
Environment

Manažérske systémy

Environment

ISO 14001 – Systémy environmentálneho manažérstva

Cieľom normy je zavedenie environmentálneho manažérskeho systému v organizácii, za účelom riadenia jej významných environmentálnych aspektov a vplyvov činností na životné prostredie, prijímania adekvátnych opatrení, ako aj pre dosiahnutie zhody s právnymi požiadavkami. Norma spája prístupy k ochrane životného prostredia s celkovým riadením organizácie s cieľom dosiahnutia environmentálnych a podnikateľských cieľov.

EMS je použiteľný pre akýkoľvek typ organizácie v priemyselnom sektore, v pôdohospodárstve, v službách, v zdravotníctve a obchode, vo finančnom sektore alebo verejnej správe.

Vzhľadom na svoju štruktúru je environmentálny manažérsky systém ľahko viazateľný na systém manažérstva kvality.

 

UPDATE Systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2015

 © 2018 - Eurocontrol s.r.o.