EN|SK
Eurocontrol - Logo
Bezpečnosť

Manažérske systémy

Bezpečnosť práce

OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series)

ISO 45001:2018

Je norma, ktorá určuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, aby umožnila organizácii riadiť riziká v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a zlepšiť správanie organizácie v tejto oblasti.

Táto norma je použiteľná v každej organizácii, ktorá chce:

  • vybudovať systém riadenia BOZP za účelom vylúčenia alebo minimalizácie rizík svojich zamestnancov a ostatných zainteresovaných skupín, ktoré by mohli byť vystavené BOZP riziku súvisiacemu s aktivitami organizácie;
  • zaistiť si súlad so svojou BOZ politikou;
  • získať certifikáciu svojho systému BOZP externou organizáciou.

OHSAS 18001 bola vyvinutá tak, aby bola kompatibilná s normami pre manažérske systémy ISO 9001 a ISO 14001, s cieľom uľahčiť integráciu manažérskych systémov a umožniť vytvorenie integrovaného manažérskeho systému (IMS).

Vydanie ISO normy (ISO 45001), ktorá nahrádza OHSAS 18001 bolo uskutočnené v marci 2018.

 © 2018 - Eurocontrol s.r.o.